X 

klinoklas

www.mineral.cz - databáze minerálů


klinoklas
klinoklas FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Clinoclase (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Klinoklas (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/B.13-20
chemické složeníIMA:
Cu3AsO4(OH)3
Fleischer:
Cu2+3(AsO4)(OH)3

klinoklas

chemické složení *Cu3(AsO4)(OH)3
tvrdost od - do3.0 - 3.0
hustota od - do4.380 - 4.380
barvatmavě modrá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypumodrozelená
lom-
leskskelný
štěpnostdokonalá podle báze
popsalBreithaupt
v roce1830
klinoklas

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


klinoklasLOKALITY

Čechy:
Horní Slavkov (okres Sokolov) [4].
Slovensko:
Novoveská Huta (near Spišská Nová Ves, Spišská Nová Ves district) [901].
EVROPA:
NĚMECKO:
Bádensko-Württembersko:
Clara (důl u Neubulach, Calw Kreis) [3].


klinoklasLITERATURA

(1) 42-1357, 37-447, 12-297.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.296.
(3) Walenta Kurt (1988): Neue Mineralfunde von der Grube Clara (4.Folge). Lapis 13, No.3, p.11-21.
(4) Beran Pavel (1995): Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova. Bull. min.-petr. odd. NM v Praze, Vol.3, p.108-124.