X 

klinoungemachit

www.mineral.cz - databáze minerálů


klinoungemachit
klinoungemachit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Clinoungemachite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Klino-Ungemachit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VI/D.16-30
chemické složenívzorec nenalezen

klinoungemachit

chemické složení *K3Na9Fe3+(SO4)6(OH)3.9H20
tvrdost od - do
hustota od - do
barvabezbarvá, žlutá
krystalická soustavajednoklonná - pseudoklencová
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnost-
popsalPeacock & Bandy
v roce1936
klinoungemachit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


klinoungemachitLOKALITY


klinoungemachitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.296.