X 

klockmannit

www.mineral.cz - databáze minerálů


klockmannit
klockmannit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Klockmannite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Klockmannit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8II/C.22-20
chemické složeníIMA:
Cu5.2Se6
Fleischer:
CuSe

klockmannit

chemické složení *CuSe
tvrdost od - do
hustota od - do5.990 - 5.990
barvatmavě šedá až modravě černá
krystalická soustavašesterečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnostdokonalá podle {0001}
popsalRamdohr
v roce1928
klockmannit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


klockmannitLOKALITY

Moravia:
Bukov (Žďár nad Sázavou distr.
) [4].


klockmannitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.296-297.
(2) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1990): Handbook of mineralogy, Volume I, Elements, Sulfides, Sulfosalts, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.267.
(3) Criddle A.J., Stanley C.J.(1993): Quantitative data file for ore minerals. Third edition, Chapman & Hall, p.290.
(4) Kvaček M.(1979): Selenides from the deposite of western Moravia, Czechoslovakia - Part 2. Acta Univ. Carolin. Geol. No.1-2, p.15-38.
(5) 34-171, 6-427.