X 

kolovratit

www.mineral.cz - databáze minerálů


kolovratit
kolovratit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Kolovratite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Kolovratit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/C.07-30
chemické složenívzorec nenalezen

kolovratit

chemické složení *hydrovanadičitan Ni a Zn
tvrdost od - do
hustota od - do
barvažlutozelená
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
kolovratit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


kolovratitLOKALITY


kolovratitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.299.
(2) 15-102.