X 

kongsbergit = amalgám Ag s 30%Hg

www.mineral.cz - databáze minerálů


kongsbergit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

kongsbergit

chemické složení *
tvrdost od - do -
hustota od - do -
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
leskkovový
štěpnost-
popsal
v roce
kongsbergit

popis minerálu: (Pisani 1872) Ag amalgám, přirozená slitina v modifikaci ŕ, která obsahuje 5-30.8% Hg, v podstatě izomorfní směs Ag s Hg s obsahem přes 40% Ag. Tvoří drobné kubooktaedry, zrnka i destičky a zrnité agregáty barvy stříbrobílé nebo žlutavé, s kovovým leskem i matné. Časté jsou i jeho nálety [1].


klasifikace - Strunz (

LOKALITY


LITERATURA