X 

kornit

www.mineral.cz - databáze minerálů


kornit
kornit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Kornite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Kornit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/F.08-87
chemické složeníIMA:
NaNa2(Mg2Mn3+2Li)Si8O22(OH)2
Fleischer:
(Na,K)Na2(Mg2Mn3+2Li)Si8O22(OH)2

kornit

chemické složení *KNa2(Mg,Mn3+,Fe3+,Li)5Si8O22(OH)2
tvrdost od - do5.0 - 6.0
hustota od - do3.150 - 3.150
barvatmavě červená až hnědorůžová
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnostparalelní s {001}
popsalArmbruster,Oberh?nsli,Bermanec,Dixon
v roce1993
kornit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


kornitLOKALITY

Afrika:
JIŽNÍ AFRIKA:
Wessels mine (Kalahari) [1].


kornitLITERATURA

(1) Schweiz. Mineral. Petrog. Mitt. 73, 349-355, 1993 (new mineral). () Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.429.