X 

kosnarit

www.mineral.cz - databáze minerálů


kosnarit
kosnarit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Kosnarite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Kosnarit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/A.03-50
chemické složeníIMA:
KZr2(PO4)3
Fleischer:
KZr2(PO4)3

kosnarit

chemické složení *KZr2(PO4)3
tvrdost od - do4.5 - 4.5
hustota od - do3.194 - 3.194
barvabezbarvá, bledě modrá, až modrozelená
krystalická soustavaklencová
barva vrypubílá
lomlasturnatý
leskskelný
štěpnostvýtečná podle {102}
popsalBrownfield,Foord,Sutley,Botinelly
v roce1993
kosnarit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


kosnaritLOKALITY

Austrálie:
AUSTRÁLIE:
Viktorie:
Wycheproof [1].


kosnaritLITERATURA

(1) Amer. Mineral. 78, 653-656, 1993 (new mmineral).
(2) 46-1397.