X 

koutekit

www.mineral.cz - databáze minerálů


koutekit
koutekit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

koutekit

chemické složení *Cu5As2
tvrdost od - do4.0 - 4.5
hustota od - do8.480 - 8.480
barvamodrošedá (odr. sv.)
krystalická soustavašesterečná
barva vrypučerná
lom-
leskkovový
štěpnost-
popsalJohan
v roce1958
koutekit

popis minerálu: (Johan 1958) Cu5-xAs2, tvoří dvě modifikace vyšší je krychlová a rozkládá se na domeykit-ŕ a arsen při teplotě mezi 360 - 340oC. Ochlazením na 315řC se tvoří kosočtverečná modifikace. Tvoří drobná zrnka a srůsty s dalšími arsenidy [1,2]. Mikrotvrdost 136-157 kg.mm-2 při 25g, t=4-4.5, h=8.48, vyp. 8.437, lesk má kovový, v odraženém světle je modrošedý, nabíhající, silně anizotropní (modré a růžově hnědé barvy) [1], vryp má černý. Nazván podle akademika J. Koutka, profesora geologie University Karlovy, Praha [1]. p: a=5.86 (krychlový) [1], a=11.54, c=14.36, Z=18 (šesterečný)[1]. ch: 1 2 3 ----------------------------------------------------------------- Cu 68.2 67.98 67.95 Fe 0.10 As 32.5 31.69 32.05 ----------------------------------------------------------------- ä 100.7 99.77 100.00 1) Daluis, Francie (m.s.), 2) Wasserfall, Francie (m.s.), 3) teor. složení [1]. R1R2: 52.6 a 50.8(400), 51.0 a 50.3(420), 49.4 a 49.8(440), 47.5 a 48.7(460), 45.3 a 47.5(480), 43.3 a 46.1(500), 41.4 a 44.5(520), 39.7 a 43.1(540), 38.3 a 41.8(560), 37.0 a 40.8(580), 36.0 a 40.4(600), 35.4 a 40.2(620), 34.8 a 40.2(640), 34.4 a 40.3(660), 34.1 a 40.4(680), 34.0 a 40.7(700) [1]. ----------------------------------------------------------------- CuKŕ + filtr, d=114.6mm in 1b (též ASTM 13-581): 3.32 70 0 3 0 2.88 10 0 0 5 2.747 10 0 1 5 2.660 20 2 2 2 2.567 10 1 3 2 2.482 20 2 2 3 2.443 70 0 4 1 2.356 20 0 4 2 2.304 10 1 2 5 2.242 20 2 2 4 2.161 50 1 4 0 2.081 100 1 4 2 2.023 100 1 2 6 1.989 100 0 5 0 1.934 10 2 3 4 1.786 60 3 3 3 1.743 50 0 5 4 1.497 50 3 3 6 1.451 50 1 6 3 1.400 10 2 5 5 1.377 70 2 6 1 4 4 3 1.346 10 1 6 5 1.324 80 1 7 0 3 5 4 1.198 80 2 6 6 2 7 2 1.179 80 0 8 4 1.148 90 0 8 5


klasifikace - Strunz (2aA

koutekitLOKALITY

Čechy:
Černý Důl SLOVENSKO:
Šankovce EVROPA:
FRANCIE:
Daluis (dept.
Vallée du Var) Wasserfall (Vogézy) ŠVÉDSKO:
Harstigen mine (Pajsberg, V?rmland) Langban ASIE:
IRÁN:
Talmessi a Meskani (Anarak distr.
) KAZACHSTÁN:
Žaman-Ajbat (Centrální Kazachstán) SEVERNÍ S STŘEDNÍ AMERIKA:
USA:
Michigan:
Mohawk (Keeweenaw Company)


koutekitLITERATURA

Sirníky - Vol. I, s.43-46. (1) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1990): Handbook of mineralogy, Volume I, Elements, Sulfides, Sulfosalts, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.274.
(2) 46-1394.