X 

kribergit

www.mineral.cz - databáze minerálů


kribergit
kribergit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Kribergite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Kribergit(?) (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/D.12-00
chemické složeníIMA:
Al5(PO4)3(SO4)(OH)4·4H2O
Fleischer:
Al5(PO4)3(SO4)(OH)4·4H2O

kribergit

chemické složení *Al5(PO4)3(SO4)(OH)4.2H2O?
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
kribergit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


kribergitLOKALITY


kribergitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.305.
(2) 20-48.