X 

križanovskit

www.mineral.cz - databáze minerálů


križanovskit
križanovskit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

chemické složení *MnFe2(PO4)2(OH)2.H2O
tvrdost od - do3.5 - 4.0
hustota od - do3.310 - 3.310
barvatmavočervenohnědá až zelenohnědá
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypužlutohnědá
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalGinzburg
v roce1950
križanovskit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

križanovskitLOKALITY

Europe:
Africa:
Asia:
Australia:
North and Central America:
USA:
South Dakota:
Black Hills [1].
South America:


križanovskitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.305.
(2) 27-306, 24-731.