X 

krokydolit - azbestová odrůda riebeckitu

www.mineral.cz - databáze minerálů


krokydolit
krokydolit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

krokydolit

chemické složení *azbestová odrůda riebeckitu
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalHausmann
v roce1831
krokydolit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

krokydolitLOKALITY

Čechy:
Obří důl (u Trutnova, okres Trutnov) [2].


krokydolitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.305.
(2) Tuček Karel (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965. Academia Praha, p.455(Obří důl).