X 

kulanit

www.mineral.cz - databáze minerálů


kulanit
kulanit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Kulanite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Kulanit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/B.29-20
chemické složeníIMA:
BaFe2+2Al2(PO4)3(OH)3
Fleischer:
BaFe2+2Al2(PO4)3(OH)3

kulanit

chemické složení *Ba(Fe2+,Mn,Mg)2Al2(PO4)3(OH)3
tvrdost od - do4.0 - 4.0
hustota od - do3.910 - 3.910
barvamodrozelená
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnost-
popsal
v roce-10
kulanit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


kulanitLOKALITY


kulanitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.313.
(2) 29-170.