X 

kuprosklodowskit

www.mineral.cz - databáze minerálů


kuprosklodowskit
kuprosklodowskit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Cuprosklodowskite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Cuprosklodowskit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/B.34-20
chemické složeníIMA:
Cu(UO2)2(SiO3OH)2·6H2O
Fleischer:
Cu(UO2)2Si2O7·6H2O

kuprosklodowskit

chemické složení *Cu(UO2)2(SiO4)2.6H2O
tvrdost od - do4.0 - 4.0
hustota od - do3.850 - 3.850
barvažlutozelená, smaragdově zelená
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný, perleťový
štěpnostzřetelná podle {100}
popsalButtgenbach
v roce1933
kuprosklodowskit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


kuprosklodowskitLOKALITY

Čechy:
Jáchymov (okres Karlovy Vary) [4,5,7,314].
Příbram (Příbram district) [2,314].

Evropa:

Afrika:

ASIA:

Austrálie:

Severní a střední Amerika:

USA:
New Mexico:
Grants (Cibola Company) [1].
SOUTH AMERICA:


kuprosklodowskitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.315.
(2) Sejkora Jiří (1995): Sekundární mineralizace březohorského revíru. Minerál 3, No.2, p.87-91.
(3) 19-413, 8-290.
(4) Kratochvíl J.(1960): Topografická mineralogie Čech, díl III, NČSAV Praha, p.54-55(Jáchymov).
(5) Tuček Karel (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965. Academia Praha, p.238(Jáchymov).
(6) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.170.
(7) Ondruš P., Veselovský Fr., Hloušek J., Skála R., Vavřín I., Frýda J., Čejka J., Gabašová A. (1997): Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. Journ. Czech Geol. Soc. 42
(4), 3-76.