X 

kuprostibit

www.mineral.cz - databáze minerálů


kuprostibit
kuprostibit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Cuprostibite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Cuprostibit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8II/A.01-70
chemické složeníIMA:
Cu2(Sb,Tl)
Fleischer:
Cu2Sb

kuprostibit

chemické složení *Cu2(Sb,Tl)
tvrdost od - do
hustota od - do8.420 - 8.420
barvaocelově šedá
krystalická soustavačtverečná
barva vrypu-
lomnerovný
leskkovový
štěpnostv jednom směru
popsalSorensen & al.
v roce1969
kuprostibit

popis minerálu: (Sorensen a kol. 1969) Cu2(Sb,Tl), čtverečný. Tvoří jemnozrnné agregáty až 1.5 mm velké [1]. Barvu má ocelově šedou s fialově červeným odstínem na čerstvém lomu. Má štěpnost v jednom směru, lom nerovný, h(vyp.)=8.42, mikrotvrdost 216-249kg.mm-2 při 50g, lesk kovový [1]. V odraženém světle je fialově růžový, pleochroický od krémově bílé do tmavě růžovofialové, má silnou anizotropii, nazván podle chemického složení [1]. p: a=3.990, c=6.090, Z=2, P4/nmm [1]. ch: 1 2 3 4 ----------------------------------------------------------------- Cu 53.3 50.4 49.24 51.07 Tl 3.5 Zn 0.29 Ag 0.1 0.16 Pb 0.08 Fe 0.02 Sb 42.0 48.9 49.36 48.93 As 0.44 S 1.1 0.16 ----------------------------------------------------------------- ä 100.0 99.3 99.75 100.00 1) Mt. Nakalaq, Grónsko (m.s., průměr 3 analýz) [1], 2) Langban, Švédsko (m.s., průměr tří analýz) [2], 3) Langsj?n, Švédsko (m.s., průměr 31 analýz z 16 zrn) [3], 4) Cu2Sb [4]. R1,R2: 56.0 a 60.8(400), 54.9 a 59.4(420), 53.8 a 58.0(440), 51.1 a 55.1(460), 48.7 a 52.8(480), 46.4 a 50.5(500), 42.9 a 48.3(520), 38.7 a 45.5(540), 36.7 a 43.9(560), 37.9 a 44.0(580), 42.2 a 45.9(600), 47.6 a 48.6(620), 52.9 a 51.9(640), 57.7 a 54.5(660), 61.3 a 56.9(680), 65.0 a 57.6(700) [1]. ----------------------------------------------------------------- d (Mt. Nakalaq, Grónsko) [1]: 3.33 20 2.82 40 2.56 50 2.07 100 1.993 40 1.424 30 1.167 40kuprostibitLOKALITY

EVROPA:
ŠVÉDSKO:
Langban Langsj?n ASIE:
RUSKO:
Jižní Ural SEVERNÍ A STŘEDNÍ AMERIKA:
DÁNSKO:
Grónsko:
Nakalak (hora v masivu Ilimaussaq)


kuprostibitLITERATURA

Sirníky - Vol. I, s.50-52. (1) (Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1990): Handbook of mineralogy, Volume I, Elements, Sulfides, Sulfosalts, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.123).