X 

kuranachit

www.mineral.cz - databáze minerálů


kuranachit
kuranachit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

kuranachit

chemické složení *PbMn4+Te6+O6
tvrdost od - do4.0 - 5.0
hustota od - do
barvahnědočerná, hnědočervená
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnost-
popsalJablonkova,Dubakina,Dmitrik,Sokolova
v roce1975
kuranachit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

kuranachitLOKALITY


kuranachitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.316.
(2) 29-779.