X 

kvadridavyn

www.mineral.cz - databáze minerálů


kvadridavyn
kvadridavyn FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

kvadridavyn

chemické složení *[(Na,K)6Cl2][Ca2Cl2][Si6Al6O24]
tvrdost od - do5.0 - 5.0
hustota od - do2.335 - 2.335
barvabezbarvá
krystalická soustavašesterečná
barva vrypubílá
lom-
leskskelný
štěpnostdokonalá podle {001}, zřetelná podle {110}
popsalBonaccorsi,Merlino,Orlandi,Pasero,...
v roce1994
kvadridavyn

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (8

kvadridavynLOKALITY

Evropa:
ItÁLIE:
Vesuv (Ottavian u Neapole) [1].


kvadridavynLITERATURA

(1) Eur.J.Mineral. 6
(4), pp.481-487, 1994 (new mineral).
(2) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.670.
(3) 46-1474.