X 

křemík

www.mineral.cz - databáze minerálů


křemík
křemík FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Silicon (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Silizium (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8I/B.05-10
chemické složeníIMA:
Si
Fleischer:
Si

chemické složení *Si
tvrdost od - do7.0 - 7.0
hustota od - do2.320 - 2.320
barvašedá
krystalická soustavakrychlová
barva vrypu-
lom-
leskkovový
štěpnost-
popsalZhang & al.
v roce1986
křemík

popis minerálu: (Zhang a kol. 1986) Si, krychlový. Prášek, který byl získán rozdrobením a flotací ferdisilicitu má tmavě šedou barvu a kovový lesk. V nábrusech je mebesky modrý, mikrotvrdost má 1018,8 kg.mm-2, h(vyp.)=2.32 [1]. p: a=5.43, V=160.10, Z=8 [1]. ch: 99-100% Si, Fe 0.1, Al 0.03-0.04 [1].křemíkLOKALITY

Byl nalezen v přírodních rozsypech těžkých minerálů v prov.
Anhoi ve formě drobných 15-70ćm velkých krystalků nebo jako lemy a srůsty v agregátech s ferdisilicitem, kasiteritem, zirkonem, titanitem, rutilem, magnetitem a dalšími těžkými minerály [1].


křemíkLITERATURA

Prvky, s.230. (1) Zhang Ru-Bo, Du Chong-Liang, Wang Yi-Gen (1986): The first find of cubic system native silicon in China. 14th Gen. Meet. Int. Miner. Assoc., Stanford, Califor. 13-18 July. Abstr. Progr. Washington, D.C., 280 - podle Refer. žurnal, serija geologija, 1988, č.1v, s.40 (#1988/1v198).
(2) 27-1402, 5-565.