X 

laubmannit

www.mineral.cz - databáze minerálů


laubmannit
laubmannit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Laubmannite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Laubmannit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/B.14-10
chemické složenívzorec nenalezen

laubmannit

chemické složení *Fe3Fe6(PO4)4(OH)12 = diskr.
tvrdost od - do3.5 - 4.0
hustota od - do3.330 - 3.330
barvanitu, žlutozelená, šedozelená, hnědá
krystalická soustavasměs dufrenitu, kidwellitu a berau-
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalFrondel
v roce1949
laubmannit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


laubmannitLOKALITY

EVROPA:
NĚMECKO:
Bádensko-Württembersko:
Clara (důl u Neubulach, Calw Kreis) [2].


laubmannitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.321.
(2) Walenta Kurt (1988): Neue Mineralfunde von der Grube Clara (4.Folge). Lapis 13, No.3, p.11-21.
(3) 22-283, 15-541.