X 

laueit

www.mineral.cz - databáze minerálů


laueit
laueit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Laueite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Laueit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/D.10-50
chemické složeníIMA:
Mn2+Fe3+2(PO4)2(OH)2·8H2O
Fleischer:
Mn2+Fe3+2(PO4)2(OH)2·8H2O

laueit

chemické složení *Mn2+Fe2(PO4)2(OH)2.8H2O
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalStrunz
v roce1954
laueit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


laueitLOKALITY

Čechy:
Otov (u Poběžovic, okres Domažlice) [3].


laueitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.321.
(2) 14-246.
(3) Kratochvíl J.(1964): Topografická mineralogie Čech, díl VII, NČSAV Praha, p.470(Otov).