X 

lechatelierit

www.mineral.cz - databáze minerálů


lechatelierit
lechatelierit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Lechatelierite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Lechatelierit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8IV/D.01-70
chemické složenívzorec nenalezen

lechatelierit

chemické složení *SiO2
tvrdost od - do6.5 - 6.5
hustota od - do2.200 - 2.200
barvabezbarvá
krystalická soustavaamorfní
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalLacroix
v roce1915
lechatelierit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


lechatelieritLOKALITY

Čechy:
Dvorce (u Soběslavi, okres Tábor) [3].
Železná Hůrka (u Chebu, okres Cheb) [2].


lechatelieritLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.324.
(2) Kratochvíl J.(1958): Topografická mineralogie Čech, díl II, NČSAV Praha, p.287(Železná hůrka).
(3) Tuček Karel (1970): Naleziště českých nerostů a jejich literatura 1951 - 1965. Academia Praha, p.142(Dvorce).