X 

lehiit

www.mineral.cz - databáze minerálů


lehiit
lehiit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

lehiit

chemické složení *(Na,K)2Ca5Al8(PO4)8(OH)12.6H2O
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavaklencová = crandalit
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
lehiit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

lehiitLOKALITY


lehiitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.324.