X 

leifit

www.mineral.cz - databáze minerálů


leifit
leifit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Leifite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Leifit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/J.10-10
chemické složeníIMA:
Na7Be2(Si15Al3)O39(F,OH)2
Fleischer:
NaNa6[Be2Al3Si15O39F2]

leifit

chemické složení *Na2(Si,Al,Be)7(O,OH,F)14
tvrdost od - do6.0 - 6.0
hustota od - do2.570 - 2.570
barvabezbarvá
krystalická soustavaklencová
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnostzřetelná podle {1.0.-1.0}
popsalB?ggild
v roce1915
leifit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


leifitLOKALITY

North and Central America:
Canada:
Quebec:
Mount St.
Hilaire ***bílé prizmatické krystaly až 1 cm velké*** [1].


leifitLITERATURA

(1) Hochleitner R.(1989): Neu auf dem Mineralienmarkt. Lapis 14, No.1, p.22, 31-35.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.324.
(3) 27-1, 24-1052, 18-710.
(4) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.457.