X 

leonhardit

www.mineral.cz - databáze minerálů


leonhardit
leonhardit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

leonhardit

chemické složení *Ca2(Al4Si8O24).7H2O
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
leonhardit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

leonharditLOKALITY


leonharditLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.325.