X 

leonhardtit

www.mineral.cz - databáze minerálů


leonhardtit
leonhardtit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

leonhardtit

chemické složení *Mg[SO4].4H2O
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalBerdesinski
v roce1952
leonhardtit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

leonhardtitLOKALITY

SLOVENSKO:
Šiatorošská Bukovinka (near Fi?akovo, Lučenec district) [901].


leonhardtitLITERATURA