X 

lepidomelan

www.mineral.cz - databáze minerálů


lepidomelan
lepidomelan FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

lepidomelan

chemické složení *černá odr. biotitu
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalHausmann
v roce1840
lepidomelan

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (

lepidomelanLOKALITY

Čechy:
Skuteč (u Vysokého Mýta, okres Chrudim) [2].


lepidomelanLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.326.
(2) Kratochvíl J.(1963): Topografická mineralogie Čech, díl VI, NČSAV Praha, p.100(Skuteč).