X 

leukofosfit

www.mineral.cz - databáze minerálů


leukofosfit
leukofosfit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

leukofosfit

chemické složení *KFe2(PO4)2(OH).2H2O
tvrdost od - do3.5 - 3.5
hustota od - do2.950 - 2.950
barvačervenohnědá, bělozelená
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnostdokonalá podle {100}
popsalSimpson
v roce1932
leukofosfit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (7DE

leukofosfitLOKALITY

Čechy:
Horní Slavkov (okres Sokolov) [4].
Těškov (u Mýta, okres Rokycany) [3].


leukofosfitLITERATURA

(1) 37-466, 9-446.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.327.
(3) Černý Pavel (1994): Pseudomorfózy křemene po kalcitu z Těškova. Minerál 1994, No.6, p.256-257.
(4) Beran Pavel (1995): Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova. Bull. min.-petr. odd. NM v Praze, Vol.3, p.108-124.
(5) Birch W.D., Van der Heyden A. (1997): Minerals of the Kintore and Block 14 open cuts at Broken Hill, New South Wales. Austral. Jour. Mineral. 3(1), 23-83.