X 

levyn

www.mineral.cz - databáze minerálů


levyn
levyn FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Levyne (mindat.org) nebo (webmineral.com)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/J.26-60
chemické složenívzorec nenalezen

levyn

chemické složení *(Ca,Na2,K2)Al2Si4O12.6H2O
tvrdost od - do4.0 - 4.5
hustota od - do3.090 - 2.160
barvabezbarvá, bílá
krystalická soustavaklencová
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnost-
popsalBrewster
v roce1825
levyn

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


levynLOKALITY

Čechy:
Česká Kamenice (u Děčína, okres Děčín) [3].
Třebušín (u Plzně, okres Plzeň-sever) [4].
Severní a Střední Amerika:
USA:
Colorado:
Beech Creek (Grant Company) [1].


levynLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.327.
(2) 26-1381, 17-535.
(3) Kratochvíl J.(1960): Topografická mineralogie Čech, díl III, NČSAV Praha, p.177(Česká Kamenice).
(4) Kratochvíl J.(1963): Topografická mineralogie Čech, díl VI, NČSAV Praha, p.418(Třebušín).
(5) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.466.