X 

limonit

www.mineral.cz - databáze minerálů


limonit
[řečtina] - žlutý, hnědý až černý nerost, hydroxid železitý s proměnlivým množstvím vody. Vyskytuje se například v Lotrinsku, v ČR hlavně ve Slovenském rudohoří. Málo vydatná železná ruda.
limonit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Limonite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Limonit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8IV/F.06-00
chemické složenívzorec nenalezen

limonit

chemické složení *směs oxidů železa
tvrdost od - do
hustota od - do3.200 - 3.600
barvahnědá, černá
krystalická soustava
barva vrypuhnědá
lomnerovný, zemitý
leskmdlý až smolný
štěpnostchybí
popsalhistorický
v roce0
limonit

popis minerálu: limonit směs oxidů Fe s převahou goethitu s povahou koloidní nebo metakoloidní. Tvoří kusovou hmotu s povrchem kulovitým, krápníkovitým, ledvinitým nebo keříčkovitým, slohu zrnitého a celistvého, nebo je zemitý. Zcela ojediněle má vláknitou stavbu (1,2). Barvu má žlutou, hnědou, hnědočervenou až černou, T je různá až do 5, h=2.7-4.3. Lesk má polokovový až mdlý, vryp žlutý až hnědý. Je neprůhledný (1,2). Před dmuchavkou se velmi těžce taví a vyžíhaný zbytek je magnetický. Žíhán v baničce uvolňuje vodu a přitom červená. V kyselině solné se rozkládá bez šumění a zanechává vločky, obsahuje 50-60% železa, často s příměsí Mn, Al, P apod. (1,2). Odrůdy: 1) hnědel vláknitý (hnědý lebník) má povrch černý a lesklý. 2) hnědel celistvý se nalézá v kusech, je nelesklý a má hnědorezavou barvu 3) hnědel seménkový je tvořen drobnými zakulacenými zrnky velikosti hrachu. Nazývá se ruda bobová 4) okr je světle hnědý, má žlutý vryp a zemitý vzhled. 5) stilpnosiderit tvrdá celistvá odrůda smolného lesku n: 2.0-2.4 (2).limonitLOKALITY

Silesia:
Zlaté Hory (near Jeseník, Bruntál district) [902].
Slovensko:
Hronec (near Brezno, Banská Bystrica district) [899].
Krásnohorské Podhradie (near Rožňava, Rožňava district) [900].
Medzev (Luciabaňa deposit, near Košice, Košice-vidiek) [900].
Rožňava (Rožňava district) [900].
Rudňany (Spišská Nová Ves district) [900].
Sirk (Železník deposit, near Jelšava, Rožňava district) [901].
Tri vody (Lubietová, near Banská Bystrica, Banská Bystrica district) [900].


limonitLITERATURA

(1) Němec (1967): Klíč k určování nerostů a hornin, SPN Praha, s.74.
(2) Svoboda a kol.(1983): Encyklopedický slovník geologických věd, 1.sv., Academia Praha, s.773-774.
(3) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.328-329.