X 

lipscombit

www.mineral.cz - databáze minerálů


lipscombit
lipscombit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Lipscombite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Lipscombit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/B.08-60
chemické složeníIMA:
Fe2+Fe3+2(PO4)2(OH)2
Fleischer:
Fe2+Fe3+2(PO4)2(OH)2

lipscombit

chemické složení *(Fe2+,Mn)Fe23+(PO4)2(OH)2
tvrdost od - do5.5 - 5.5
hustota od - do3.660 - 3.660
barvaolivově zelená až černá
krystalická soustavačtverečná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalGheith
v roce1953
lipscombit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


lipscombitLOKALITY

Čechy:
Otov (u Poběžovic, okres Domažlice) [3].


lipscombitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.330.
(2) 45-1454(syn), 14-569, 14-310(Mn).
(3) Kratochvíl J.(1964): Topografická mineralogie Čech, díl VII, NČSAV Praha, p.470(Otov).