X 

lithiomarsturit

www.mineral.cz - databáze minerálů


lithiomarsturit
lithiomarsturit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Lithiomarsturite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Lithiomarsturit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/F.27-70
chemické složeníIMA:
LiMn2+2Ca2Si5O14(OH)
Fleischer:
LiCa2Mn2+2HSi5O15

lithiomarsturit

chemické složení *LiCa2Mn2HSi5O15
tvrdost od - do6.0 - 6.0
hustota od - do3.320 - 3.320
barvasvětle růžová až světle žlutá
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypusvětle hnědá
lom-
leskskelný
štěpnost{100}, {001}
popsalPeacor, Dunn, White, Grice, Chi
v roce1990
lithiomarsturit

popis minerálu: (Peacor, Dunn, White, Grice, Chi 1990) LiCa2Mn2HSi5O15 trojklonný minerál série pektolit - pyroxen. Tvoří 1-3 mm velké izometrické krystaly pseudoprizmatického habitu. Krystaly jsou omezeny tvary {100}, {010} a {001}. Tvary {100} jsou dominantní. Tvoří obvykle agregáty pravidelných krystalků, ale někdy tvoří jen poloopakní bělavé drúzy mdle lesklých mikrokrystalů [1]. Barva nerostu se mění od světle růžovohnědé do světle žluté. Vryp je velmi světle hnědý, lesk má skelný na čerstvé štěpné ploše. T=6, h=3.32 (vyp. 3.27). Je křehký, má dobrou štěpnost podle {100} a {001}. V UV záření nesvítí [1]. Opticky je dvojosý (-), má slabou disperzi r>v s optickou orientací X/b=-7ř v ostrém gama úhlu, Y/a= +28ř v tupém gama úhlu, Z/c=6ř v ostrém alfa úhlu, nebo generelně X cca b, Y cca [100], Z cca c [1]. Název podle chem. složení, schválen IMA [1]. p: a=7.652, b=12.119, c=6.805, ŕ=85.4ř, á=94.42ř, +=111.51ř, Z=2, P-1 [1]. ch: SiO2 51.6, FeO 6.9, MgO 0.7, CaO 19.1, MnO 16.4, Li2O 2.6, H2O (vyp.) 1.55, ä98.9 [1]. op: ŕ=1.645, á=1.660, +=1.666, 2V=59.9ř [1]. v textu obr., 2 obr. struktury [1]. ----------------------------------------------------------------- Gandolfiho kammera, NIST Si standart, 114.6 mm, FeKŕ záření, Mn-filtr [1]. 7.05 10 1 0 0 6.79 20 0 0 1 5.25 2 1 1 0 4.47 2 0 2 1 4.16 2 1 1 -1 3.79 2 2 -1 0 1 2 0 3.55 10š 1 -3 -1 2 0 0 3.39 5 2 -1 -1 0 0 2 0 3 1 3.31 5 1 2 1 1 -3 1 1 2 -1 0 1 2 3.19 90 2 -1 1 2 0 -1 0 -3 1 0 1 -2 1 -1 -2 3.08 50 2 -2 1 2 1 0 2 0 1 3.01 100 2 -3 -1 1 -4 0 1 -2 -2 1 0 2 2.913 90 1 3 0 2.811 20 1 1 2 2 -3 1 0 4 0 2.744 60 2 -4 0 2.710 2 1 3 1 1 -3 -2 2.659 10 1 3 -1 2.635 20 2 -4 -1 2 -1 -2 2.539 2 1 2 2 3 -2 0 2.510 5 2 0 -2 1 2 -2 3 -1 0 2.475 10 1 -3 2 2.451 2 2 -3 -2 0 3 -2 2 2 -1 3 -3 0 3 -2 -1 2.262 20 3 -4 0 2 -5 -1 0 0 3 2.217 50 1 -5 1 1 -1 -3 2 3 0 3 -4 -1 2.102 5 2.089 10 2.012 2š 1.943 2š 1.894 5š 1.833 5š 1.805 2 1.776 5 1.752 2 1.710 20 1.692 2 1.681 5 1.609 10 1.596 10 1.573 2 1.556 2 1.542 2 1.515 5 1.492 5 1.446 10 1.428 20 1.394 5lithiomarsturitLOKALITY

Lithiomarsturit se vyskytuje na ložisku spodumenu z Foote mine, Kings Mountain, North Carolina, USA v pegmatitu spolu s albitem, fluorapatitem, bavenitem, brannockitem, parsettensitem a tetrawickmanitem [1].


lithiomarsturitLITERATURA

(1) Amer. Mineral. 1990, 75, p.409-414.
(2) (Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.696-697).
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.475.
(4) 46-1358.