X 

litozit

www.mineral.cz - databáze minerálů


litozit
litozit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

litozit

chemické složení *K6Al4Si8O25.2H2O
tvrdost od - do5.5 - 5.5
hustota od - do2.510 - 2.510
barvabezbarvá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lomlasturnatý
leskskelný
štěpnost-
popsalChomjakov, Černicova, Čistjakov
v roce1983
litozit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (8DM

litozitLOKALITY


litozitLITERATURA

(1) 37-457.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.331.
(3) ZVMO 1985, 114, No.4, p.484.
(4) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.476.