X 

loranskit-(Y)

www.mineral.cz - databáze minerálů


loranskit-(Y)
loranskit-(Y) FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Loranskite-(Y) (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Loranskit-(Y) (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8IV/D.19-100
chemické složeníIMA:
(Y,Ce,Ca)(Zr,Ta)2O6
Fleischer:
(Y,Th,Ce,Ca)2Ta2(O,OH)7

loranskit-(y)

chemické složení *(Y,Ce,Ca)ZrTaO6(?)
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce0
loranskit-(Y)

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


loranskit-(Y)LOKALITY


loranskit-(Y)LITERATURA

(1) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1997): Handbook of Mineralogy, Volume III, Halides, Hydroxides, Oxides, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.323.