X 

lovozerit

www.mineral.cz - databáze minerálů


lovozerit
lovozerit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Lovozerite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Lovozerit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/E.16-30
chemické složeníIMA:
Na3CaZrSi6O15(OH)3
Fleischer:
Na2CaZrSi6(O,OH)18·H2O

lovozerit

chemické složení *Na2Ca(Zr,Ti)Si6(O,OH)18
tvrdost od - do5.5 - 5.5
hustota od - do2.380 - 2.380
barvanažloutlá, narůžovělá až červenohnědá či černá
krystalická soustavaklencová
barva vrypu-
lom-
leskskelný až pryskyřičný
štěpnost-
popsalGerasimovskij
v roce1939
lovozerit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


lovozeritLOKALITY


lovozeritLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.333.
(2) 28-1201.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.484.