X 

luanheit

www.mineral.cz - databáze minerálů


luanheit
luanheit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Luanheite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Luanheit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8I/A.02-40
chemické složeníIMA:
Ag3Hg
Fleischer:
Ag3Hg

luanheit

chemické složení *Ag3Hg
tvrdost od - do2.5 - 2.5
hustota od - do12.500 - 12.500
barvačerná
krystalická soustavašesterečná
barva vrypučerná, kovově lesklá
lom-
leskkovový
štěpnost-
popsalShao, Zhou, Zhang, Bao
v roce1984
luanheit

popis minerálu: (Shao a kol. 1984) - Ag3Hg, šesterečný. Vyskytuje se v nepravidelných sférických agregátech 0.1 až 0.6 mm velkých, jež mají vždy nerovný povrch a jsou pokryty slabým černým povlakem oxidačních produktů. Agregáty jsou složeny z nepravidelných až tabulkovitých zrn dosahujících délky až 10ćm [1]. Luanheit má kovový lesk, černý vryp, mikrotvrdost má 44-75 (cca 2.5), h=12.5, (vyp.)=12.5, je kujný. V odraženém světle je mléčně bílý se slabým pleochroismem od růžové rovnoběžně s protažením po mléčně bílou kolmo k protažení. Má velmi slabou anizotropii [1]. Nazván podle naleziště. Minerál schválen IMA [1]. p: a=6.61, c=10.98, Z=6 [1]. ch.(prům 5an., m.s.): Hg 37.9, Ag 62.4, Fe 0.00, Co 0.05, Ni 0.00, Cu 0.01, Te 0.10, ä 100.46 [1]. R: 64.2 a 70.5 (546nm), 64.9 a 74.0(589nm) [1]. ----------------------------------------------------------------- [1]. 2.830 70 112 1.134 70 501 2.000 60 212 1.105 60 330 1.495 100 223 1.010 60 512 1.204 90 307luanheitLOKALITY

SLOVENSKO:


luanheitLITERATURA

Prvky, s.54-55. (1) Shao Dianxin, Zhou Jianxiong, Zhang Jianhong, Bao Daxi (1984): Luanheite - A new mineral. Acta Mineral.Sinica 4, s.97-101 - podle Amer. Mineral. 1988, 73,č.1-2,s.192.
(2) Atanasov V.A., Jordanov J.A. (1983): Amalgams of gold from the Palakharya river alluvial sands, district of Sofia. Dokl. Bolg. Akad. Nauk 36, č.4, s.465-468 - podle Refer. žurnal, serija geologija 1983, č.10v, s.25-26 (#1983/10v171).
(3) (Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1990): Handbook of mineralogy, Volume I, Elements, Sulfides, Sulfosalts, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.303).