X 

machatschkiit

www.mineral.cz - databáze minerálů


machatschkiit
machatschkiit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Machatschkiite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Machatschkiit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/C.27-10
chemické složeníIMA:
Ca6(AsO4)(AsO3OH)3PO4·15H2O
Fleischer:
(Ca,Na)6(As5+O4)[(As5+O3OH)3(PO4,SO4)]·15H2O

machatschkiit

chemické složení *(Ca,Na)6(As5+O4)[(As5+O3OH)3,(PO4),(SO4)].15H2O
tvrdost od - do2.5 - 2.5
hustota od - do
barvabezbarvá
krystalická soustavaklencová
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalWalenta
v roce1977
machatschkiit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


machatschkiitLOKALITY


machatschkiitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.343.
(2) 29-296.