X 

magbasit

www.mineral.cz - databáze minerálů


magbasit
magbasit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Magbasite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Magbasit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/C.32-10
chemické složeníIMA:
KBaMg6AlSi6O20F2
Fleischer:
KBa(Al,Sc)(Mg,Fe2+)6Si6O20F2

magbasit

chemické složení *KBa(Al,Sc)(Mg,Fe2+)6Si6O20F2
tvrdost od - do5.0 - 5.0
hustota od - do3.410 - 3.410
barvabezbarvá až růžově fialová
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnost-
popsalSemenov & al.
v roce1965
magbasit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


magbasitLOKALITY


magbasitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.337.
(2) 42-571, 18-766.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.492.