X 

amalgam zlata â

www.mineral.cz - databáze minerálů


amalgam zlata â
amalgam zlata â FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

chemické složení *(Au.Ag)Hg
tvrdost od - do3.0 - 3.0
hustota od - do
barvamosazně žlutá
krystalická soustavakrychlová
barva vrypu-
lom-
lesksilný kovový
štěpnost-
popsalChen, Yang, Ma, Peng
v roce1981
amalgam zlata â

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (1AB

amalgam zlata âLOKALITY

Byl nalezen v těžkém podílu koncentrátu platinonosných rud z ultrabazických hornin z Hongshila (Hebei, Čína) s minerály platinové skupiny (s cooperitem, feroplatinou (?), lauritem, polaritem a dalšími).


amalgam zlata âLITERATURA

Prvky, s.63. (1) Chen Keqiao, Yang Huifang, Ma Letian, Peng Zhizhong (1981): The discovery of two new minerals - + goldamalgam and leadamalgam. Dizhi Pinglun 27,s.107-115 in Amer.Mineral. 1985, 70, No.1-2, p.215-216; ZVMO 1986, 115, No.5, p.599.
(2) (39-394).