X 

magnezioferikatoforit

www.mineral.cz - databáze minerálů


magnezioferikatoforit
magnezioferikatoforit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Magnesioferrikatophorite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Magnesioferrikatophorit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/F.09-40
chemické složenívzorec nenalezen

magnezioferikatoforit

chemické složení *Na2Ca(Mg,Fe2+)4Fe3+Si7AlO22(OH)2
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce-10
magnezioferikatoforit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


magnezioferikatoforitLOKALITY


magnezioferikatoforitLITERATURA