X 

magnezioriebeckit

www.mineral.cz - databáze minerálů


magnezioriebeckit
magnezioriebeckit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

magnezioriebeckit

chemické složení *Na2(Mg,Fe2+)3Fe3+2Si8O22(OH)2
tvrdost od - do
hustota od - do
barvamodrošedá až černá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskhedvábný
štěpnost-
popsalMijaširo
v roce1957
magnezioriebeckit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (8DH

magnezioriebeckitLOKALITY

Evropa:

Afrika:

ASIA:

Austrálie:

Severní a střední Amerika:

USA:
Utah:
Green River (Uintah Company) [1].
SOUTH AMERICA:


magnezioriebeckitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.341.
(2) 29-1237, 29-1236, 20-656, 13-499.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.502.