X 

magneziotaramit

www.mineral.cz - databáze minerálů


magneziotaramit
magneziotaramit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Magnesiotaramite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Magnesiotaramit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/F.09-00
chemické složeníIMA:
NaNaCa(Mg3AlFe3+)(Si6Al2)O22(OH)2
Fleischer:
Na(CaNa)Mg3AlFe3+(Si6Al2)O22(OH)2

magneziotaramit

chemické složení *Na2Ca(Mg,Fe2+)3Al2Si6Al2O22(OH)2
tvrdost od - do
hustota od - do
barvaviz taramit
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsal
v roce-10
magneziotaramit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


magneziotaramitLOKALITY


magneziotaramitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.341.
(2) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.504.