X 

magniotriplit

www.mineral.cz - databáze minerálů


magniotriplit
magniotriplit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Magniotriplite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/B.03-20
chemické složenívzorec nenalezen

magniotriplit

chemické složení *(Mg,Fe2+,Mn)2(PO4)F
tvrdost od - do4.0 - 4.0
hustota od - do3.570 - 3.570
barvačervenohnědá
krystalická soustavajednoklonná
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnost-
popsal
v roce0
magniotriplit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


magniotriplitLOKALITY


magniotriplitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.342.
(2) 42-582, 8-140.