X 

makaročkinit

www.mineral.cz - databáze minerálů


makaročkinit
makaročkinit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Makarochkinite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Makarochkinit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/FX.00-00
chemické složeníIMA:
Ca2Fe2+4Fe3+TiSi4BeAlO20
Fleischer:
Ca4(Fe2+8Fe3+2Ti2)O4[Si8Be2Al2O36]

chemické složení *(Ca,Na)2(Fe2+,Fe3+,Ti,Mg)6(Si,Be,Al)6O20
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalJakubovič, Malinovskij, Poljakov
v roce1990
makaročkinit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


makaročkinitLOKALITY

Asie:
RUSKO:
Ilmenská rezervace [1].


makaročkinitLITERATURA

(1) Kristallografiaja 35, 1388-1394, 1990 in Amer. Mineral. 77, 448, 1992 (abstract).