X 

aminoffit

www.mineral.cz - databáze minerálů


aminoffit
aminoffit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Aminoffite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Aminoffit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/C.29-10
chemické složeníIMA:
Ca3(BeOH)2Si3O10
Fleischer:
Ca3Be2Si3O10(OH)2

aminoffit

chemické složení *Ca3Be2Si3O10(OH)2
tvrdost od - do5.5 - 6.0
hustota od - do2.940 - 2.940
barvabezbarvá, světle žlutá
krystalická soustavačtverečná
barva vrypu-
lomlasturnatý
leskskelný
štěpnostpatrná podle {001}
popsalHurlbut
v roce1937
aminoffit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


aminoffitLOKALITY


aminoffitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.55.
(2) 23-80, 14-196.
(3) AM 1938, 23, 293.
(4) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 1, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.22.