X 

mcallisterit

www.mineral.cz - databáze minerálů


mcallisterit
mcallisterit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: McAllisterite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Mcallisterit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8V/H.17-20
chemické složeníIMA:
Mg2[B6O7(OH)6]2·9H2O
Fleischer:
Mg2[B6O7(OH)6]2·9H2O

mcallisterit

chemické složení *Mg2B12O14(OH)12.9H2O
tvrdost od - do2.5 - 2.5
hustota od - do1.870 - 1.870
barvabezbarvá, nahnědlá
krystalická soustavaklencová
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnostdobrá podle {0001} a {0.1.-1.2}
popsalSchaller, Vlisidis & Mrose
v roce1965
mcallisterit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


mcallisteritLOKALITY


mcallisteritLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.352.
(2) 18-767.