X 

mccrillisit

www.mineral.cz - databáze minerálů


mccrillisit
mccrillisit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: McCrillisite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Mccrillisit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/C.02-35
chemické složeníIMA:
NaCs(Be,Li)Zr2(PO4)4·1-2H2O
Fleischer:
NaCs(Be,Li)Zr2(PO4)4·1-2H2O

mccrillisit

chemické složení *NaCs(Be,Li)Zr2(PO4)4.1-2H2O
tvrdost od - do4.0 - 4.5
hustota od - do3.125 - 3.125
barvabezbarvá
krystalická soustavačtverečná
barva vrypubílá
lomlasturnatý
leskskelný
štěpnostchybí
popsalFoord,Brownfield,Lichte,Davis,Sutley
v roce1994
mccrillisit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


mccrillisitLOKALITY

SEVERNÍ A STŘEDNÍ AMERIKA:
USA:
Maine:
Mount Mica (pegmatit, Oxford Company) [1].


mccrillisitLITERATURA

(1) Canad. Mineral. 32, 839-842, 1994(new mineral).