X 

mcnearit

www.mineral.cz - databáze minerálů


mcnearit
mcnearit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: McNearite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Mcnearit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VII/C.24-20
chemické složeníIMA:
NaCa5(AsO4)(AsO3OH)4·4H2O
Fleischer:
NaCa5H4(AsO4)5·4H2O

mcnearit

chemické složení *NaCa5H4(AsO4)5.4H2O
tvrdost od - do
hustota od - do2.600 - 2.600
barvabílá
krystalická soustavatrojklonná
barva vrypu-
lom-
leskperleťový
štěpnostdokonalá ve směru protažení
popsalSarp,Deferne,Liebich
v roce1981
mcnearit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


mcnearitLOKALITY

CZECH REPUBLIK (ČESKÁ REPUBLIKA):
Czech(Čechy):
Jáchymov (Joachimsthal, Karlovy Vary district) [6].
Příbram deposit (Příbram district) [3,4].


mcnearitLITERATURA

(1) 35-688.
(2) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.352.
(3) Litochleb J.(1995): Příbramské uranové ložisko. Minerál 3, No.2, p.103-110.
(4) Sejkova J.(1995): Přehled supergenní mineralizace na uranovém ložisku Příbram. Minerál 3, No.2, p.110-112.
(5) ZVMO 1983, 112, No.6, p.699.
(6) Ondruš P., Veselovský Fr., Hloušek J., Skála R., Vavřín I., Frýda J., Čejka J., Gabašová A. (1997): Secondary minerals of the Jáchymov (Joachimsthal) ore district. Journ. Czech Geol. Soc. 42
(4), 3-76.