X 

melanoflogit

www.mineral.cz - databáze minerálů


melanoflogit
melanoflogit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

melanoflogit

chemické složení *SiO2
tvrdost od - do6.5 - 6.5
hustota od - do2.000 - 2.000
barvabezbarvá
krystalická soustavakrychlová
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnost-
popsalLasaulx
v roce1876
melanoflogit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (4DB

melanoflogitLOKALITY

Chvaletice (Pardubice district) tvoří 1-3 mm velké čiré nebo bělavé krychle, které mohou být rezavě povlečené nasedající na chalcedon na trhlinách rohovce [720, 678].


melanoflogitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.355.
(2) 25-7, 16-331.
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.532.