X 

melanotekit

www.mineral.cz - databáze minerálů


melanotekit
melanotekit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Melanotekite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Melanotekit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VIII/C.20-10
chemické složeníIMA:
Pb2Fe3+2O2Si2O7
Fleischer:
Pb2Fe3+2Si2O9

melanotekit

chemické složení *Pb2Fe2Si2O9
tvrdost od - do6.0 - 6.0
hustota od - do5.730 - 5.730
barvašedočerná, černá
krystalická soustavakosočtverečná
barva vrypu-
lom-
leskpolokovový či mastný
štěpnost-
popsalLindrstr?m
v roce1880
melanotekit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


melanotekitLOKALITY


melanotekitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.355.
(2) 20-585, 15-633(Mn).
(3) Anthony J.W., Bideaux R.A., Bladh K.W., Nichols M.C. (1995): Handbook of Mineralogy, Volume II, Silica, Silicates, Part 2, Mineral data publishing, Tucson, Arizona, s.533.