X 

amoniojarosit

www.mineral.cz - databáze minerálů


amoniojarosit
amoniojarosit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

anglicky: Ammoniojarosite (mindat.org) nebo (webmineral.com)
německy: Ammoniojarosit (mineralienatlas.de)
fotogalerie: (rockhound.cz)

klasifikace - Strunz 8VI/B.11-70
chemické složeníIMA:
NH4Fe3+3(SO4)2(OH)6
Fleischer:
(NH4)Fe3(SO4)2(OH)6

amoniojarosit

chemické složení *(NH4)Fe33+(SO4)2(OH)6
tvrdost od - do
hustota od - do
barvasvětle žlutá
krystalická soustavaklencová
barva vrypu-
lom-
leskskelný
štěpnost-
popsalShannon
v roce1927
amoniojarosit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.


amoniojarositLOKALITY

Čechy:
Valachov (vrch, u Skřiváně, okres Rakovník) [3].


amoniojarositLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.55.
(2) 26-1014, 17-753.
(3) Kratochvíl J.(1964): Topografická mineralogie Čech, díl VII, NČSAV Praha, p.53(Valachov).