X 

melilit

www.mineral.cz - databáze minerálů


melilit
melilit FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

klasifikace - Strunz 8
chemické složení

melilit

chemické složení *(Ca,Na,K)2(Mg,Fe2+,Al)[(Al,Si)SiO7]
tvrdost od - do
hustota od - do
barva
krystalická soustava
barva vrypu-
lom-
lesk-
štěpnost-
popsalDelamétherie
v roce1796
melilit

Tento záznam bohužel neobsahuje podrobný popis. Máte-li zájem jej doplnit, ozvěte se nebo telefonicky na číslo 603 494 460.

Každá pomoc s doplněním databáze (třebas jen editace jediného záznamu) je vítaná.

klasifikace - Strunz (8BB

melilitLOKALITY

Čechy:
Bílina (okres Teplice) [2].
Františkovy Lázně (okres Cheb) [3].
Mariánské Lázně (okres Cheb) [3].
Podhorná (vrch, u Mariánských Lázní, okres Tachov) [4].


melilitLITERATURA

(1) Bernard J.H., Rost R. & al.(1992): Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, p.355-356.
(2) Kratochvíl J.(1957): Topografická mineralogie Čech, díl I, NČSAV Praha, p.80-81(Bílina).
(3) Kratochvíl J.(1961): Topografická mineralogie Čech, díl IV, NČSAV Praha, p.15(Františkovy Lazně), p.21(Mariánské Lázně).
(4) Kratochvíl J. (1962): Topografická mineralogie Čech, díl V, NČSAV Praha, p.184(Podhorná).